ایران راهبند | راهبند برقی | راهبند بازویی | ستونی بولارد | راه بند اتوماتیک

قیمت راهبند هوشمند

قیمت راهبند هوشمند

قیمت راهبند هوشمند : قیمت راهبند هوشمند از قیمت راهبند دستی بالاتر خواهد بود. بسته به اینکه در این نوع راهبند چه سنسورهایی بکار رفته باشد قیمت راهبند هوشمند متفاوت خواهد بود. هر چه سنسور های به کار رفته شده در آن بیشتر باشد قیمت راهبند هوشمند بالاتر خواهد بود.

امنیت ایجاد شده به وسیله راهبند هوشمند بالاتر خواهد بود به همین دلیل قیمت راهبند هوشمند نیز بالاتر است. بسیاری از افراد امروزه با وجود قیمت راهبند هوشمند بالاتر، آن را ترجیح می دهند. در صورت عدم پر داخت هزینه برای قیمت راهبند هوشمند بایستی فردی برای رسیدگی به راهبند استخدام گردد. در این صورت هزینه ای در این مورد اضافه می گردد. به همین دلیل افراد ترجیح می دهند تا قیمت راهبند هوشمند را پرداخت کنند. زیرا هزینه نهایی به خصوص برای مکان های پر رفت و آمد با وجود اپراتور از قیمت راهبند هوشمند بالاتر خواهد بود.

قیمت راهبند هوشمند هم در مدل های مختلف متفاوت است. به طور مثال قیمت راهبند هوشمند ای که تنها دارای آپشن ریموت می باشد با قیمت راهبند هوشمند ای که دارای دوربین و چشمی و … می باشد متفاوت است. کارشناسان با توجه به خواسته ها و نیاز های شما قیمت راهبند هوشمند مناسب را به شما پیشنهاد خواهند کرد.

خیر متشکرم
تصویر خبرنامه