ایران راهبند | راهبند برقی | راهبند بازویی | ستونی بولارد | راه بند اتوماتیک

نصب راهبند تلسکوپی

نصب راهبند تلسکوپی

نصب راهبند تلسکوپی : نصب راهبند تلسکوپی تقریبا تفاوتی با نصب راهبند میله ای ندارد. تنها تفاوت در نصب راهبند تلسکوپی با نصب راهبند میله ای در این است که طول میله در راهبند تلسکوپی قابل تغییر است.  در نصب راهبند تلسکوپی دستی باطری اضطراری قابل نصب نمی باشد. نصب راهبند تلسکوپی در حالت اتوماتیک به دلیل بخش های پیچیده سنسور و … تخصصی تر می باشد. در نصب راهبند تلسکوپی می توان آپشن های مختلفی را اضافه نمود.

سنسور های مختلفی در نصب راهبند تلسکوپی می توان اضافه نمود. امکان نصب باطری اضطراری در نصب راهبند تلسکوپی برای موارد قطعی برق وجود دارد. در نصب راهبند تلسکوپی در مناطق مختلف بایستی به حوزه دمایی مناسب برای کارکرد این راهبند توجه نمود. در واقع در مناطقی که حوزه دمایی بین منفی 15 تا مثبت 55 می توان به نصب راهبند تلسکوپی اقدام نمود. در نصب راهبند تلسکوپی می توان آپشن ریموت کنترل را نیز اضافه نمود. همچنین امکان اضافه نمودن سنسور اثر انگشت برای بالا بردن امنیت در نصب راهبند تلسکوپی وجود دارد.

خیر متشکرم
تصویر خبرنامه