ایران راهبند | راهبند برقی | راهبند بازویی | ستونی بولارد | راه بند اتوماتیک

تولید راهبند ترافیکی

تولید راهبند ترافیکی

تولید راهبند ترافیکی : امروزه تولید راهبند ترافیکی به دلیل استفاده گسترده از این محصول افزایش یافته است. از تولید راهبند ترافیکی در مکان های مختلفی استفاده می شود. در زیر به برخی از کاربرد های عمده تولید راهبند ترافیکی اشاره می کنیم.

  • تولید راهبند ترافیکی برای ایست های بازرسی پر کاربرد می باشد. تقریبا در کلیه پلیس راهها برای ایست بازرسی از خدمات تولید راهبند ترافیکی در انواع مدل بهره می برند. تولید راهبند ترافیکی در این مورد می تواند راهبند بازویی، تشریفاتی و … باشد.
  • دیگر کاربرد گسترده تولید راهبند ترافیکی در جاده ها برای یکطرفه نمودن و یا برعکس دو طرفه کردن مسیر می باشد.
  • استفاده از تولید راهبند ترافیکی در هنگان تصادف های جاده ای در بزرگراه ها نیز بسیار مرسوم می باشد.
  • تولید راهبند ترافیکی به خصوص به صورت راهبند بازویی در عوارضی ها نیز بسیار مرسوم می باشد. در تولید راهبند ترافیکی برای این حالت از تولید راهبند دوربین دار و ریموت دار بسیار رایج تر است.
  • تولید راهبند ترافیکی گاهی به صورت راهبند دفنی در نزدیکی مناطق نظامی و مرزها نیز صورت می گیرد.

تولید راهبند ترافیکی استفاده های گسترده بسیاری دارد که در بالا به برخی از عمده ترین آنها اشاره کردیم.

خیر متشکرم
تصویر خبرنامه