Category: راهبند کشویی

راهبند کشویی
standard

راهبند کشویی

راهبند کشویی راهبند کشویی یا راهبند آکاردئونی به نوعی از راهبند اطلاق میشود. که میتواند به صورت کشویی یا آکاردئونی بسته شود. این راهبند یمناسب برای فضاهایی است که امکان استفاده از راهبند اهرمی به دلیل محدودیت فضا وجود ندارد. در انواع استیل و فلزی با پوشش رنگ کوره ای قابل عرضه است .و به […]

READ ARTICLE