ایران راهبند | راهبند برقی | راهبند بازویی | ستونی بولارد | راه بند اتوماتیک

تعمیر راهبند اهرمی

تعمیر راهبند اهرمی

تعمیر راهبند اهرمی : تعمیر راهبند ها بر حسب عملکردشان به دو مدل تقسیم می شود: تعمیر راهبند اهرمی و تعمیر راهبند ستونی. در این میان تعمیر راهبند اهرمی به دلیل استفاده بسیار گسترده تر، با اهمیت تر محسوب می شود. در واقع به جرئت می توان گفت که یک تکنسین تعمیر راهبند بایستی در تعمیر راهبند اهرمی تمامی برند ها تخصص و مهارت لازم را داشته باشد. زیرا به حدی استفاده از این مدل راهبند گسترده است که تعمیر راهبند اهرمی بیشترین متقاضی را خواهد داشت.

تعمیر راهبند اهرمی

در حوزه تعمیر راهبند اهرمی خود نیز به دو قسمت تعمیر راهبند اهرمی دستی و یا اتوماتیک تقسیم می شود که در این بین تعمیر راهبند اهرمی اتوماتیک باز گسترده تر می باشد. تفاوت در تعمیر راهبند اهرمی در حالت دستی و اتوماتیک بسیار زیاد می باشد. زیرا در تعمیر راهبند اهرمی اتوماتیک پای سنسور ها و سیستم های پیشرفته به میان خواهد آمد. وجود این بخش ها در نوع اتوماتیک این راهبند تعمیر راهبند اهرمی را به مراتب دشوار تر و تخصصی تر خواهد کرد.

خیر متشکرم
تصویر خبرنامه