راهبند سه آ SEA مدل VERG
standard

راهبند سه آ SEA مدل VERG

راهبند سه آ SEA مدل VERG راهبند سه آ SEA مدل VERG دارای سیستم الکترومکانیک می باشد. سرعت باز و بسته شدن راهبند سه آ SEA مدل VERG پنج ثانیه می باشد. طول میله راهبند سه آ SEA مدل VERG پنج متر است.

READ ARTICLE