راهبند تمام اتوماتیک
standard

راهبند تمام اتوماتیک

راهبند تمام اتوماتیک و سیستم هوشمند راهبند تمام اتوماتیک : تابلو فرمان دیجیتال این برد یکی از شگفتی های تکنولوژی در صنعت راهبند اتوماتیک، دربهای اتوماتیک می باشد. بردLIBRA C LX این قابلیت را دارا می باشد که به دقیقترین میزان، پارامترهای عددی از قبیل میزان حساسیت برخورد به مانع، سرعت در بازشدن، سرعت در […]

READ ARTICLE