standard

راهبند لایف LIFE مدل BARRIER

راهبند لایف LIFE مدل BARRIER راهبند لایف LIFE مدل BARRIER یک راهبند بسیار مناسب برای پارکینگ می باشد. این مدل از راهبند لایف LIFE دارای بوم ۵ متری می باشد. علاوه بر آن راهبند لایف LIFE مدل BARRIER دارای سیستم اینکدر بوده که این سبب ایمنی بیشتر راهبند لایف LIFE مدل BARRIER در برخورد با […]

READ ARTICLE