standard

راهبند با بوم شش متری

راهبند با بوم شش متری راهبند با بوم شش متری یا همان راهبند ایرانی اوژان به علت ساختار دقیق و مهندسی که جهت شرایط آب و هوایی ایران ساخته شده در ردیف بهترینهای راهبند برقی و راهبند ایرانی می‌باشد. راهبند با بوم شش متری دارای موتور گردشی دائم کار بوده و همچنین از مدار فرمان […]

READ ARTICLE