standard

راهبند آکاردئونی شرکت پتروشیمی جم

راهبند آکاردئونی راهبند آکاردئونی، راهبند آکاردئونی شرکت پتروشیمی جم، راهبند آکاردئونی به طول حدود ۱۰۰ متر و ارتفاع ۱٫۵ متر مورد استفاده در سالن ماشین کاری شرکت پتروشیمی جم، راهبند برقی، راهبند

READ ARTICLE