راهبند Spin 4 نصب شده در بوستان جمشیدیه
standard

راهبند Spin 4 نصب شده در بوستان جمشیدیه

راهبند Spin 4 نصب شده در بوستان جمشیدیه راهبند Spin 4 نصب شده در بوستان جمشیدیه

READ ARTICLE
راهبند میله ای فک FAAC B680 دانشگاه ایلام
standard

راهبند میله ای فک FAAC B680 دانشگاه ایلام

راهبند میله ای فک FAAC B680 دانشگاه ایلام راهبند میله ای فک FAAC B680 دانشگاه ایلام

READ ARTICLE
راهبند میله ای فک FAAC B680 نصب در اداره نقلیه استان خراسان رضوی
standard

راهبند میله ای فک FAAC B680 نصب در اداره نقلیه استان خراسان رضوی

راهبند میله ای فک FAAC B680 نصب در اداره نقلیه استان خراسان رضوی راهبند میله ای فک FAAC B680 نصب در اداره نقلیه استان خراسان رضوی

READ ARTICLE
راهبند میله ای فک FAAC 640 مجتمع کوهستان سعادت آباد
standard

راهبند میله ای فک FAAC 640 مجتمع کوهستان سعادت آباد

راهبند میله ای فک FAAC 640 مجتمع کوهستان سعادت آباد راهبند میله ای فک FAAC 640 مجتمع کوهستان سعادت آباد

READ ARTICLE
راهبند میله ای فک FAAC مجتمع مسکونی صاحبقرانیه
standard

راهبند میله ای فک FAAC مجتمع مسکونی صاحبقرانیه

راهبند میله ای فک FAAC مجتمع مسکونی صاحبقرانیه راهبند میله ای فک FAAC مجتمع مسکونی صاحبقرانیه

READ ARTICLE
راهبند میله ای فک FAAC B680 نصب شده در دانشگاه قم
standard

راهبند میله ای فک FAAC B680 نصب شده در دانشگاه قم

راهبند میله ای فک FAAC B680 نصب شده در دانشگاه قم راهبند میله ای فک FAAC B680 نصب شده در دانشگاه قم

READ ARTICLE
اکسس کنترل و آنتن راهبند
standard

اکسس کنترل و آنتن راهبند

اکسس کنترل و آنتن راهبند • تغذیه ورودی اکسس کنترل و آنتن راهبند : DC12V • فرکانس کاری اکسس کنترل و آنتن راهبند : ۹۰۲~۹۲۸ MHz • امکان تنظیم استاندارد ویگند ۲۶/۳۴ • امکان اتصال به کامپیوتر از طریق پورت شبکه TCP/IP و سریال RS232 • ابعاد اکسس کنترل و آنتن راهبند : ۴۵۰*۴۵۰*۱۲۰ میلیمتر […]

READ ARTICLE